ARTICLE
5
4f75be1bb2dfe89b317feb960ec0258c
Tillbaka (UPD: 2014-10-22 21:38:13)

Plötsligt så händer det!

Vattnet urholkar stenen. I 30 år har Komedianterna levererat föreställningar och evenemang i Vimmerby.

Vi har aldrig varit "finkultur" och kommer aldrig att bli. Vi spelar klassiker och egenproducerat, vi skapar lättsamt vi skapar djup. Komedianterna är en förening för alla som vill uttrycka sig på scen eller vara delaktig i processen.
Vi har länge slagits för att skapa en allmän förståelse för kulturens betyder i ett samhälle och vilka möjligheter som finns om man låter människor utvecklas tillsammans.
Komedianter har arbetat med denna övertygelse om kulturens betydelse på många håll, skola, politik, media mm.

NU, 2012 finns ett allmänt erkännande av vikten av ett fungerande kulturliv i ett samhälle.Att kulturaktiviteter och evenemang faktiskt berikar ett samhälle och att det ligger i allas intresse att utveckla detta i Vimmerby........

Posten senast uppdaterad 22 okt 2014 kl. 21:38

815
806
51